БАМР
 

Мисия на БАМР

Развитие на професионаланата общност на младежките работници, които имат значима роля:

  • за оказване на специална подкрепа за личностното, общественото и икономическото развитие и овластяването на младите хора;
  • за пълноценно участие в обществото, съобразено с особеностите на младежката възраст.
Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС