БАМР
 

Основни цели

Основните цели на БАМР са:

  • да координира и съгласува дейността на своите членове и развива техния капацитет за работа с младите хора;
  • да представлява и защитава правата и интересите на младежките работници в социалния диалог в областта на младежката работа на общинско и национално ниво;
  • да представлява своите членове в колективното договаряне в областта на младежката работа;
  • да представлява своите членове в националното, браншово и отраслово тристранно сътрудничество на общинско и национално ниво в областта на младежката работа;
  • да представлява своите членове пред Министерството на образованието, младежта и науката, други държавни и общински органи, както и пред български, чуждестранни и международни работодателски и синдикални организации, за развитие на социалния диалог в областта на младежката работа на общинско, национално, европейско и международно ниво.
Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС