БАМР
 

Подобряване на качеството на младежката работа

БАМР ще работи за подобряване на качеството на младежката работа:

  • Разработване и внедряване на професионални стандарти за младежка работа;
  • Разработване и внедряване на етични стандарти на младежката работа;
  • Обучение на младежки работници и развитие на система за обучение в младежката област;
  • Разработване на схема за оценка на качеството на младежката работа чрез разработване на индикатори за качеството на младежката работа.
Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС